Tel: 737 745 756


Řízené Větrání

Se zvyšujícími se nároky na minimalizaci energetických ztrát domů, vystupuje do popředí problematika vnitřního klimatu obytných budov a tedy potřebu řízeného větrání a čistotu vnitřního klimatu obytných prostor.

U starší zástavby je výměna vzduchu v interiéru zajištěna samovolnou infiltrací konstrukce domu a netěsnostmi oken. Tedy neřízeně a tedy se značnými tepelnými ztrátami vlivem větrání. Při současné výstavbě, ale i při rekonstrukci stávajících domů a panelových bytů, je dosahováno žádoucí vzduchotěsnosti. Je tak zamezeno nekontrolovanému úniku tepla infiltrací (netěsnosti konstrukce a oken). Pro takovéto domy je nutné větrání zajistit řízeně pomocí vzduchotechnických jednotek.

Současné systémy větrání mají tedy za úkol vytvořit hygienicky nezávadné a příjemné vnitřní klima objektu. Především odvedením nežádoucích pachů, škodlivých látek a zajištění koncentrace relativní vlhkosti a CO2 v požadovaném rozmezí hodnot.

Nejmodernější systémy pro řízené větrání jsou koncipovány jako centrální vzduchotechnické jednotky. Tyto vzduchotechnické jednotky jsou již standardně osazovány rekuperačním výměníkem se zpětným získáváním odpadního tepla.

Výhody řízeného větrání

  • zabezpečení hygienického prostředí
  • zabezpečení požadované vlhkosti a koncentrací CO2
  • klid

Principy větrání:

  • pasivní
  • aktivní

Systémy dodávané s certifikací: