Tel: 737 745 756


Teplovzdušné vytápění

Teplovzdušné vytápění je novým trendem ve vytápění nízkoenergetických a pasivních staveb.

Výhody teplovzdušného vytápění:

  • Sloučení řízeného větrání s topnou soustavou do jediného/ společného systému. Což s technickými výhodami přináší především úsporu ceny.
  • pružnost topného systému (bez setrvačnosti)
  • efektivní přizpůsobení topným požadavkům: přechodové období x mrazy
  • rozvod tepla od ostatních zdrojů krb, osluněná plocha
  • snadné napojení klimatizace – využití rozvodů pro chlazení
  • noční předchlazení interiéru venkovním vzduchem v letním období

Jedná se o princip moderního systému ekonomicky hospodařícího s energií vašeho objektu. Jediným systémem je zabezpečeno řízené větrání s rekuperací tepla i vytápění případně chlazení objektu distribucí vzduchu do obytných prostor.

Při instalaci vzduchotechnických rozvodů pro větrání se nabízí řešení tyto využít k distribuci tepla bez nutnosti instalace další technologie pro vytápění. Vzduchotechnická jednotka je pouze doplněna o člen zajišťující dohřev přívodního vzduchu do obytných místností na hodnotu požadovanou uživatelem. Rozvody větrání jsou doplněny o samostatnou cirkulační větev zabezpečující potřebu topení bez požadavku na větrání.

Systémy dodávané s certifikací: