Tel: 737 745 756


Tepelná čerpadla

 

V rámci technického zabezpečení provádíme dodávku tepelných čerpadel.

 

Zjednodušeně princip

Tepelné čerpadlo využívá tepelnou energii z okolního prostředí tzv. nízkopotenciálové teplo. Na základě změn  tlaků kapaliny v uzavřené soustavě tepelného čerpadla. Okolnímu prostředí je odebíráno teplo  pomocí výparníku“strana nízkého tlaku chladiva“. Následně, díky kompresoru, dojde k navýšení tlaku a tedy tím i teploty chladivové kapaliny.  Získaný přírůstek teploty je pomocí kondenzátoru předán nejčastěji do ohřívané vody  „strana vysokého tlaku chladiva“.

 

Topný faktor

Poměr mezi potřebnou dodanou elektrickou energií, energií z prostředí a celkovým výkonem tepelného čerpadla je nazýván topný faktor – COP. A je nejčastěji udáván jako parametr účinnosti tepelného čerpadla. Topný faktor je nejvíce ovlivněn teplotou okolního prostředí, ze kterého teplo odebíráme, a teplotou požadovanou na výstupu tepelného čerpadla. Je tedy důležité posouzení topného faktoru tepelného čerpadla v širším rozsahu za různých podmínek venkovní teploty a teploty na výstupu tepelného čerpadla.

Přibližně lze říci,  že je nutno dodat 1 kW elektrické energie na to aby vyrobila cca 3–4,5 kW tepla.

 

Z parametru COP vyplívá, že tepelné čerpadlo je určeno především do nízkoteplotních topných systému. Vzhledem k výstupní teplotě je pak vhodné využití tepelného čerpadla současně k průtočnému ohřevu teplé užitkové vody s dalšími výhodami tohoto ohřevu.

 

Důležitou součástí, k efektivitě celého topného systému, je jak se podaří sladit tepelné čerpadlo s topnou soustavou a celková spotřeba el. energie,  která je přímo závislá na ovládání a zaregulování celého topného systému. Touto problematikou se intenzivně zabýváme

 

Typy tepelných čerpadel

Dělení je v závislosti na typu okolního prostředí, ze kterého tepelné čerpadlo odebírá teplo – vzduch, země, voda.

 

Zaměřujeme se na tepelná čerpadla vzduch voda a země voda s regulací Teco a Siemens umožňující dostatečnou variabilitu nastavení.

 

Tepelná čerpadla typu vzduch-voda se stávají nejoblíbenějšími a nejčastěji osazovaným typem.

Je to díky své jednoduché instalaci s nejmenšími nároky na okolní přípravy. S dosažením dostatečné účinnosti i při minusových venkovních teplotách.

 

Dotace

Sledujeme pro vás aktuální dotační programy a vypsané státní podpory zaměřené na úspory energie a obnovitelné zdroje  pro domácnosti, rodinné a bytové domy.

(Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)

 

Vybíráme pro vás tepelná čerpadla:

- vyrobené z kvalitních komponentů s kvalitním zpracováním,

- s bezproblémovým servisem

- s  fungující regulací.

 

Tepelná čerpadla dodávané s certifikací:

 

regulace siemens       HotJet

 

 

regulace Teco             AC Heating          Acond        Reguluj