Tel: 737 745 756


Solarní systémy

 

Další součástí TZB je dodávka solárního systému.

 

Zabezpečujeme dodávku termických solárních systémů, kde energie slunce je využívána k ohřevu vody.

 

Typy termických solárních panelů: - ploché

                                                                         -vakuové

 

Termické solární systémy lze provozovat celoročně. Jejich využití je především pro přípravu teplé užitkové vody – TUV, možnost přitápění v topných soustavách a ohřev bazénové vody.

Obecně lze uvažovat, že solární systém pokryje 75 % nákladů na přípravu TUV. Z provedených realizací solárních systémů máme zkušenosti, že při správném osazení solárních panelů a profesionálním nastavení regulace. Je solární systém v období mimo topnou sezonu , schopen plnohodnotně zabezpečit ohřev TUV, s minimální nutností dohřevu elektrickou energií.

 

Základní části solární soustavy:

-     solární panely:     U termických solárních systémů je kapalina ohřívána pomocí

absorpční plochy. Absorpční plocha je jednou z nejdůležitějších části solárních panelů. Materiálové složení a kvalitní provedení absorpční plochy je rozhodující pro účinnost solárního panelu a tedy pro efektivitu využití slunečního záření především při nízkém svitu tzv. difúzním záření.

 

-     čerpadlová soustava: Čerpadlová soustava zabezpečuje cirkulaci nahřáté teplonosné

kapaliny ze solárních panelů do výměníku a zpět.

 

-     akumulace:           Nejčastějším způsobem ukládání energie slunce je do akumulačního

      zásobníku. Upřednostňujeme využití takového typu AKU zásobníku, na který jsou dopojeny veškeré tepelné zdroje a současně je využíván pro veškeré spotřebiče – ohřev TUV, topná soustava.

 

-     regulace:               Ovládá chod celé solární soustavy.  Efektivní vyhodnocení teplotních čidel,

      změny otáček čerpadla pro nejustálenější chod  solární soustavy a tím maximální využití slunečního svitu. Může být samostatná, nebo solární systém je řízen nadřazenou regulací, která zabezpečuje provoz též ostatních zařízení TZB.

 

Solární systémy dodávané s certifikací:

 

TWI    PROPULS      REGULUS     BRILON